Standardowe Warunki Handlowe

Standardowe Warunki Handlowe i Informacje dla Klienta

I. Standardowe Warunki Handlowe

§ 1 Podstawowe postanowienia

(1) Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z nami jako dostawcą (Rinos Handels GmbH) za pośrednictwem strony internetowej www.rinosbike.eu. Chyba że uzgodniono inaczej, wyłącza się możliwość uwzględnienia ewentualnych własnych warunków.

(2) „Konsumentem” w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną, która w przytłaczającej większości nie może być związana z jej działalnością handlową lub zawodową. Termin „przedsiębiorca” odnosi się do każdej osoby fizycznej, osoby prawnej lub partnerstwa prawnie odpowiedzialnego, które zawiera transakcję prawną w ramach swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów.

(2) Gdy umieszczasz odpowiedni produkt na naszej stronie internetowej, przedstawiamy Ci wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupowego online, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu.

(3) Umowa kupna zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyka zakupowego online zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Produkty przeznaczone do zakupu są przenoszone do „koszyka zakupowego”. Koszyk można wybrać za pomocą odpowiednich przycisków na pasku nawigacyjnym i w nim dokonywać zmian w dowolnym momencie.
  • Po przejściu do strony „Zamówienie” i wprowadzeniu swoich danych osobowych oraz warunków płatności i dostawy, ponownie wyświetlane są dane zamówienia jako przegląd zamówienia.
  • Jeśli używasz systemu płatności natychmiastowej (np. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, przelew natychmiastowy) jako swojej metody płatności, zostaniesz albo przekierowany do strony z przeglądem zamówienia w naszym sklepie internetowym, albo przekierowany na stronę dostawcy systemu płatności natychmiastowej.

Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowej, wybierz lub wprowadź odpowiednie dane. Ostatecznie dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia na stronie dostawcy systemu płatności natychmiastowej lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego.

Przed złożeniem zamówienia masz jeszcze możliwość przeglądu lub zmiany (możesz również skorzystać z przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej) informacji na stronie podsumowania zamówienia lub anulowania zakupu. Klikając przycisk „Złóż zamówienie z zobowiązaniem do zapłaty”, składasz zamówienie, oświadczając jednocześnie akceptację zamówienia w sposób wiążący, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.

(4) Nie jesteś związany swoimi zapytaniami dotyczącymi utworzenia oferty, które przekazałeś nam. Dostarczamy Ci tekstową i wiążącą ofertę (np. za pośrednictwem e-maila), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Wykonanie zamówienia i przesłanie wszystkich szczegółów koniecznych do zawarcia umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób częściowo zautomatyzowany. Dlatego musisz zadbać, aby adres e-mail, który podałeś nam, był poprawny, a odbiór odpowiednich wiadomości e-mail był zagwarantowany. W szczególności musisz zadbać, aby odpowiednie wiadomości e-mail nie były blokowane przez filtr SPAM.

§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania można wykorzystać tylko w sytuacji, gdy chodzi o roszczenia wynikające z tej samej relacji umownej.

(2) Towary pozostają naszą własnością do pełnej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, stosują się także następujące warunki:

  • Zastrzegamy sobie własność towarów do czasu uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżącej relacji handlowej. Towary objęte zastrzeżeniem prawa własności nie mogą być zastawiane ani przenoszone w zabezpieczeniu przed zmianą własności tych towarów.
  • Możesz odsprzedać towary w ramach uporządkowanej transakcji. W tym zakresie cesjonujesz nam wszystkie roszczenia wynikające z wysokości kwoty rozliczeniowej, które przysługują Ci w wyniku operacji odsprzedaży, a my akceptujemy cesję. Ponadto masz prawo do dochodzenia w/w roszczenia. Jednakże w przypadku niesumienności w płat