Отпечатък

За нас

Юридически идентификатор на оператора на уебсайта:

Rinos Handels GmbH
Представляван от генералния мениджър Weiyang Zhang

ул. Гьоте 11Е
15234 Франкфурт (Одер)
Германия
Телефон: +491633703902
Имейл: info@rinosbike.eu
ДДС номер: DE334559559

вписано в търговския регистър на местния съд Франкфурт (Одер)
Търговски регистър номер - Част В на търговския регистър - 18164


Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове (ODR платформа), която може да бъде видяна на https://ec.europa.eu/odr.

Ние сме член на инициативата „FairCommerce“ от 24.03.2021.
За повече информация, вижте: www.fair-commerce.de