поверителност

Декларация за защита на данните

Освен ако не е упоменато друго по-долу, предоставянето на вашите лични данни не е нито правно, нито договорно задължително, нито е необходимо за сключване на договор. Не сте задължени да предоставяте данни. Непредоставянето им няма последици. Това важи само ако процедурите за обработка по-долу не посочват друго.
"Лични данни" са всички данни, отнасящи се до определено или определимо физическо лице.
 

Файлове със сървърни дневници

Можете да използвате нашите уебсайтове, без да предоставяте лични данни. 

Всеки път, когато се достъпва до нашия уебсайт, данни за потребителя се предават до нас или до нашите хостове на уебсайтове/ИТ услуги чрез вашия интернет браузър и се съхраняват във файлове със сървърни дневници. Тези съхранени данни включват например името на посетения сайт, дата и час на заявката, IP адреса, обема на предаваните данни и доставчика, който прави заявката. Обработката се извършва на основание на чл. 6, ал. 1, буква f) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) поради нашите законни интереси за гладкото функциониране на нашия уебсайт, както и за подобряване на нашите услуги.
 

Контакт

Отговорно лице
Свържете се с нас по всяко време. Контактните данни на отговорното лице за обработка на данни могат да бъдат намерени в нашата легална информация.
 

Активен контакт на клиента по имейл

Ако се свържете с нас активно по имейл, ще съберем вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само в обема, предоставен от вас. Целта на обработката на данни е да се управлява и отговаря на вашата заявка за контакт.

Ако първоначалният контакт служи за осъществяване на предварителни договорни мерки (например консултация при интерес от закупуване, създаване на поръчка) или се отнася до вече сключено споразумение между вас и нас, тази обработка на данни се извършва на основание на чл. 6, ал. 1, буква b) от Регламента за защита на данните. 

Ако първоначалният контакт е за други цели, тази обработка на данни се извършва на основание на чл. 6, ал. 1, буква f) от Регламента за защита на данните за целите на нашите предимни, законни интереси за управление и отговор на вашата заявка. В този случай, по отношение на вашата конкретна ситуация, имате право по всяко време да възразите срещу тази обработка на лични данни, отнасяща се до вас и извършена на основание на чл. 6, ал. 1, буква f) от Регламента за защита на данните.

Ще използваме само вашия имейл адрес, за да обработим вашата заявка. Вашите данни след това ще бъдат изтрити в съответствие със законовите срокове за съхранение, освен ако не сте се съгласили за по-нататъшна обработка и използване.
 

Събиране и обработка при използване на контактната форма 

Когато използвате контактната форма, ще съберем вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само в обема, предоставен от вас. Обработката на данни е за целта на установяване на контакт.

Ако първоначалният контакт служи за осъществяване на предварителни договорни мерки (например консултация при интерес от закупуване, създаване на поръчка) или се отнася до вече сключено споразумение между вас и нас, тази обработка на данни се извършва на основание на чл. 6, ал. 1, буква b) от Регламента за защита на данните. 

Ако първоначалният контакт е за други цели, тази обработка на данни се извършва на основание на чл. 6, ал. 1, буква f) от Регламента за защита на данните за целите на нашите предимни, законни интереси за управление и отговор на вашата заявка. В този случай, по отношение на вашата конкретна ситуация, имате право по всяко време да възразите срещу тази обработка на лични данни, отнасяща се до вас и извършена на основание на чл. 6, ал. 1, буква f) от Регламента за защита на данните.
Ще използваме само вашия имейл адрес, за да обработим вашата заявка. Накрая вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако не сте се съгласили за по-нататъшна обработка и използване.
 Акаунт на клиента      Поръчки      
 

Акаунт на клиента

Когато отворите акаунт на клиента, ще съберем вашите лични данни в обема, предоставен там. Обработката на данни е за целта на подобряване на вашето преживяване при пазаруване и опростяване на обработката на поръчки. Обработката ще се извърши на основание на чл. 6, ал. 1, буква а) от Регламента за защита на данните с вашето съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като се свържете с нас, без да засяга законността на обработката, извършена с вашето съгласие преди оттеглянето му. След това вашият акаунт на клиента ще бъде изтрит.
 

Събиране, обработка и предаване на лични данни при поръчки

Когато изпратите поръчка, ще съберем и използваме само вашите лични данни, колкото това е необходимо за изпълнението и обработката на вашата поръчка, както и за обработката на вашите запитвания. Предоставянето на данни е необходимо за сключване на договор. Неспазването му ще предотврати сключването на всякакъв договор. Обработката ще се извърши на основание на чл. 6, ал. 1, буква b) от Регламента за защита на данните и е необходима за изпълнението на договор с вас. 

Вашите данни се предават например на фирмите за доставка и доставчиците на услуги по отговаряне на поръчките, платежните услуги, доставчиците на услуги за обработката на поръчката и ИТ услугите, които сте избрали. Ще се съобразим стриктно със законовите изисквания във всеки случай. Обемът на предаваните данни е ограничен до минимума.
 


Контакт      


Фирми за доставка      
 

Предаване на вашия имейл адрес на фирмите за доставка за информация за състоянието на доставката

Предаваме вашия имейл адрес на фирмата за доставка по време на договорната обработка, ако сте изрично се съгласили с това по време на процеса на поръчване. Предаването е за целите на уведомяване чрез имейл за състоянието на доставката на вашата поръчка. Обработката ще се извърши на основание на чл. 6, ал. 1, буква а) от Регламента за защита на данните с вашето съгласие. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време, като се свържете с нас или с транспортната компания, без да засягате законността на обработката, извършена със вашето съгласие преди оттеглянето му.
 


Платежни услуги      

Използване на PayPal
Всички транзакции с PayPal са обхванати от Заявлението за поверителност на данните на PayPal. Можете да го намерите тук: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en


Права на засегнатите лица и срок за съхранение
 

Срок на съхранение 

След като процесът на договаряне е завършен, данните се съхраняват първоначално за периода на гаранцията, след това в съответствие със сроковете за съхранение, предвидени от закона, особено относно данъчното и търговското право, и след това се изтриват след изтичане на периода, освен ако не сте се съгласили за по-нататъшна обработка и използване.
 

Права на засегнатото лице

Ако са изпълнени правните изисквания, имате следните права съгласно чл. 15 до 20 от Регламента за защита на данните: Право на информация, корекция, изтриване, ограничение на обработката, преносимост на данните. Имате също право на възражение срещу обработката на данни, основана на чл. 6, ал. 1 от Регламента за защита на данните, и на обработката за целите на директния маркетинг, съгласно чл. 21, ал. 1 от Регламента за защита на данните.
 

Право на жалба пред регулаторния орган

Имате право на жалба пред регулаторния орган съгласно чл. 77 от Регламента за защита на данните, ако смятате, че вашите данни се обработват незаконно.
 

Право на възражение

Ако обработката на данни, описана тук, се основава на нашите законни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква f) от Регламента за защита на данните, имате право, поради причини, свързани със вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработката на вашите данни за бъдещи цели.

Ако възражението е успешно, няма да обработваме повече личните ви данни, освен ако не можем да докажем сериозни законни основания за обработката, които надхвърлят вашите интереси или права и свободи, или ако обработката е предназначена за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 

последно обновено на: 27.10.2020