Права за анулиране

Право на оттегляне за потребители
(„Потребител“ е всеки физическо лице, което сключва правна сделка, която в по-голямата си част не може да се припише нито на търговската, нито на независимата му професионална дейност.)

Инструкции за оттегляне

Право на оттегляне
Вие имате право да оттеглите този договор в рамките на 14 дни без да посочвате причини.
Срокът за оттегляне е 14 дни с начало от деня,

- на който вие или трето лице, от вас назначено, което не е превозвачът, сте взели продуктите под вашия контрол, ако сте поръчали един или повече продукти в рамките на стандартна поръчка и този/те продукт/и се доставят равномерно;

- на който вие или трето лице, от вас назначено, което не е превозвачът, сте взели под вашия контрол последния продукт, ако сте поръчали няколко продукта в рамките на стандартна поръчка и тези продукти се доставят отделно;

- на който вие или трето лице, от вас назначено, което не е превозвачът, сте взели под вашия контрол последната частна доставка или последният артикул, ако сте поръчали продукт, който се доставя в няколко части или артикули;

За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате (Rinos Handels GmbH, ул. Гьоте 11Е, 15234 Франкфурт (Одер), Телефонен номер: +49 1633703902, Имейл адрес: info@rinosbike.eu) за вашето решение да оттеглите от този договор, чрез ясно изявление (например писмо изпратено по пощата, факс или имейл). Можете да използвате приложения образец за оттегляне, който обаче не е задължителен.

За да осигурите срока за оттегляне, достатъчно е да изпратите уведомлението за упражняване на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне.

Последици от оттеглянето

Ако оттеглите този договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали начин на доставка, различен от най-разумния стандартен начин на доставка, предложен от нас), незабавно и не по-късно от 14 дни от датата, в която получихме уведомление за оттегляне от този договор от вас. За тази възстановяване ще използваме същите средства на плащане, които сте използвали по време на първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили другояче; няма да ви бъдат таксувани никакви такси поради тази възстановяване.

Можем да откажем възстановяването, докато продуктите не ни бъдат върнати или докато не предоставите доказателство, че сте ги изпратили обратно към нас, в зависимост от това, което е по-рано.

Трябва да върнете или прехвърлите продуктите ни незабавно и, във всеки случай, не по-късно от 14 дни с начало от деня, в който ни информирахте за оттеглянето от този договор. Срокът се счита за запазен, ако изпратите продуктите преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие носим разходите за връщане на продуктите.

Трябва да заплатите само за намалението на стойността на продуктите, ако това намаление може да се отнесе към обработка, която не е необходима за проверка на състоянието, характеристиките и функционалността на продуктите.

Критерии за изключение или изтичане

Правото на оттегляне не е налице за договори
  • за доставка на продукти, които не са предварително изработени и за които е важно индивидуално избор или уговорка от страна на потребителя или които са ясно персонализирани според личните изисквания на потребителя;
  • за доставка на продукти, които бързо се поразвличат или чиято срок на годност би бил скъсен бързо;
  • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е уговорена в момента на сключване на договора, които обаче могат да бъдат доставени не по-рано от 30 дни след сключването на договора и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, на които предприемачът няма влияние;
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаментните договори.
Правото на оттегляне изтича предварително в случай на договори
  • за доставка на запечатани продукти, които не са подходящи за връщане по причини от здравословна защита или хигиена, ако тяхното запечатване е било премахнато след доставката;
  • за доставка на продукти, ако те са били смесени неразделно с други стоки след доставката поради тяхното състояние;
  • за доставка на аудио или видеозаписи или компютърен софтуер в запечатан пакет, ако запечатката е била премахната след доставката.Образец - форма за оттегляне

(Ако желаете да оттеглите договора, моля попълнете тази форма и я изпратете обратно към нас.)

- До Rinos Handels GmbH, ул. Гьоте 11Е, 15234 Франкфурт (Одер), Имейл адрес: info@rinosbike.eu :

- Аз/ни (*) с настоящото оттеглям сключеният от мен/нас (*) договор за покупка на следните продукти (*)/
предоставянето на следната услуга (*)

- Поръчан на (*)/ получен на (*)

- Име на потребителите
- Адрес на потребителите
- Подпис на потребителите (само при уведомление на хартия)
- Дата

(*) Зачертайте неправилната опция.